Zaudējumu regulēšanas sistēma

Zaudējumu regulēšanas sistēma paredzēta nedzīvības apdrošināšanas kompānijām. Risinājums nodrošina zaudējumu pieteikumu un zaudējumu lietu apstrādi, ekspertu norīkošanu, zaudējumu novēršanas tāmēšanu (servisi iesniedz tāmes), atskaišu sagatavošanu, integrāciju ar LTAB.


Sistēmas struktūras shēma


Pieteikums

 • Pieteikumu reģistrs dod iespēju reģistrēt pieteikumus gan klātienē, gan telefoniski, gan internetā;
 • Ļauj organizēt ekspertu darbu pirms ir izveidota Zaudējumu lieta;
 • Ļauj paātrināt pieteikumu aizpildīšanu, jo operators izmantojot reģistru datus to izdara ātrāk ne kā klients;
 • Vienkārša Zaudējuma lietas izveide no Pieteikuma datiem;
 • Pareiza rezervju uzskaite.

Zaudējumu lieta

 • Zaudējuma lietu ievade, izveide no pieteikumiem vai citu AAS pieprasījumiem;
 • Cietušā un vainīgā objekta datu ievade;
 • Zaudējuma lietu meklēšana un apstrāde;
 • Datu apmaiņa ar LTAB;
 • Iespēja pievienot dinamiskos dokumentus, attēlus un failus;
 • Apkopota informācija par saistītajiem datiem un dokumentiem (EN, ZNA, Saistītās lietas, Rēķini, Ienākošie rēķini, Operācijas);
 • Zaudējuma lietas apstrādes posmu un statusu vēsture.

Eksperta norīkojums

 • Ekspertu norīkojumu reģistrēšana un norīkošana (izveide ir vienkārša, jo visi nepieciešamie dati tiek ņemti no LTAB reģistriem, Pieteikuma vai Zaudējuma lietas);
 • Apskates protokola izdruka;
 • Sarakste ar ekspertu;
 • Ekspertu sadarbības līgumi;
 • Darba plūsmas organizēšana un kontrole;
 • Ar apskati saistīto izdevumu un ceļa nobraukumu ievade;
 • Objekta apskates fotogrāfiju, dokumentu un pieteikumu pievienošana;
 • Bojājumu ievade;
 • Divu līmeņu sagaidāmās atlīdzības precizēšana.

Zaudējumu novēršanas aprēķins (ZNA)

 • Risinājums nodrošina ērtu un ātru zaudējumu novēršanas aprēķinu apkopošanu;
 • Vienkārša ZNA reģistrēšana no Eksperta norīkojuma datiem;
 • Iespēja izsūtīt piedāvājumus gan sistēmā reģistrētiem, gan nereģistrētiem servisiem;
 • Darba plūsmas organizēšana un kontrole;
 • Rezerves precizēšana.

Drošības dienesta pārbaude

 • Drošības dienesta pārbaudes rezultātu ievade un saglabāšana Zaudējuma lietas datos;
 • Drošības dienesta lēmuma sasaiste ar Zaudējuma lietas apstrādes posmiem;
 • Pārbaudāmie jautājumi ir vienkārši konfigurējami atkarībā no apdrošināšanas veida vai produkta.

Pieprasījumi

 • Pieprasījumi ir realizēti kā dinamiskas struktūras dokumenti, kas ļauj salīdzinoši vienkārši sistēmā definēt dažādus ar lietu saistītus dokumentus;
 • Dokumentiem var veidot izdrukas, kuras savukārt var izsūtīt no sistēmas kā e-pastus

CP izziņas

 • CP izziņas pieprasīšana no IeM IC (Iekšlietu ministrijas informācijas centra);
 • Saņemto CP izziņu saglabāšana sistēmā, izdruka;
 • Gadījumos, kad CP izziņa vēl nav ievadīta IeM IC, sistēma ļauj saglabāt pieprasījumu, pieprasījumi katru nakti tiek automātiski apstrādāti un CP izziņu dati ielādēti;
 • Zaudējumu lietā kā dinamisko dokumentu var saglabāt CP izziņas pieprasījumu. Pēc automātiskas CP izziņas datu ielādes, Zaudējumu lietā tiks nomainīts CSNg tips un atbildīgajam speciālistam tiks aizsūtīts e-pasts par veiktajām darbībām.

Lēmums par gadījumu

 • LpG nosaka lēmuma veidu (Ir gadījums, Atteikums, ...), kas būtiski ietekmē lietas tālākās virzības procesu;
 • Satur informāciju par pašrisku, regresu, līzingu, ieturamajām prēmijām;
 • Zaudējuma lietai var būt vairāki LpG.

Ienākošie rēķini

 • Ienākošo rēķinu reģistrs apkopo rēķinus no servisa iestādēm un ekspertiem;
 • Ievadot rēķinus no servisa iestādēm, tos jāpiesaista pie konkrētām Zaudējuma lietām.

Lēmums par atlīdzību

 • LpA satur informāciju par atlīdzību, atlīdzības veidu un tās saņēmēju;
 • LpA var tikt sasaistīts ar ZNA lēmumu;
 • Balstoties uz LpA informāciju ir iespējams izveidot vēstuli klientam, kuru kā pielikumu e-pastam var aizsūtīt tieši no sistēmas;
 • LpA nodrošina rezerves precizēšanu.

Rīkojums par izmaksu

 • RpI ir dokuments, kas tiek sagatavots un nodots grāmatvedībai izmaksas veikšanai;
 • Viena RpI ietvaros var tikt apvienoti vairāki LpA vai to daļas.


Noregulējumi

 • Šajā reģistrā tiek atšifrēti ekspertu rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem, katrai pozīcijai ir jābūt piesaistītai pie konkrēta Eksperta norīkojuma;
 • Pēc Noregulējumu apstiprināšanas tie Zaudējumu lietas rezervē parādās kā plānotie noregulējumi, pēc izmaksas – kā noregulēšanas izdevumi.

Izmaksa

 • Maksājumi – izpildītie RpI;
 • Maksājumu saraksts satur arī informāciju par Ieturētajām prēmijām, noregulējumu maksājumiem, saņemtajiem pašriskiem;
 • RpI un noregulēšanas rēķinu eksports uz bankām, izmantojot FiDAViSta standartu.

Zaudējumu lietas rezerve

 • Automātiska vidējās rezerves iestatīšana, reģistrējot Zaudējuma lietu;
 • Automātiska rezerves korekcija pēc EN sagaidāmās atlīdzības precizēšanas un ZNA apstiprināšanas;
 • Automātiska korekcija pēc LpG pašriska precizēšanas, pašriska rēķina apmaksas, izmaksas veikšanas, reģistrētajiem un apmaksātajiem noregulēšanas izdevumiem;
 • Iespēja manuāli precizēt rezerves datus.

Regresi

 • Zaudējuma lietas ietvaros ir iespēja izveidot Regresa prasības;
 • Regresa prasības automātiska izveide no pieprasījuma citam apdrošinātājam, kas tiek veikts izmantojot LTAB sistēmu;
 • Regresu prasība sastāv no sekojošiem blokiem: Regresa reģistrācija, Regresa pieprasīšana, Parādu piedzinēji, Tiesas, Slēgšana, Vienošanās (maksājumu plāns), Saņemtie regresu maksājumi.

Apstrādes posmi

 • Apstrādes posmi nodrošina ērtu Zaudējumu lietu apstrādi un sistēmas struktūras ievērošanu;
 • Sistēma, atkarībā no ievadītajiem datiem, nodrošina automātisku posmu atvēršanu un aizvēršanu;
 • Sistēmas struktūra paredz iespēju veikt izmaiņas posmu uzvedībā, kā arī ir iespēja veidot jaunus posmus vai no kaut kādiem atteikties.